Unikátní, dosud nezveřejněné texty Matky Terezy

17.11.2023

image:Image náhled produktu Boží láska v akci

Boží láska v akci

Brian KolodiejchukMatka Tereza

Vlastní slova Matky Terezy, povzbuzení jednotlivcům, rodinám, bohatým i chudým na celém světě doplňují úvahy jejích spolupracovnic a aktuální otázky k zamyšlení.

Unikátní, dosud nezveřejněné texty Matky Terezy o Boží lásce, duchovním a tělesném milosrdenství – o tom, jak převádět lásku do živých skutků.

Světice z Kalkaty byla skromnou ženou víry i živou ikonou Božího milosrdenství, projevovaného vůči všem, nezávisle na jejich postavení či vzdělání. „Její srdce bylo veliké jako srdce samotného Boha, plné lásky, citu, soucitu a milosrdenství,“ říká o ní její nástupkyně sestra Nirmala. „V jejím srdci nacházeli láskyplné přijetí úplně všichni, protože ona v každém viděla tvář svého Milovaného – Ježíše.“

Vlastní slova Matky Terezy, povzbuzení jednotlivcům, rodinám, bohatým i chudým na celém světě doplňují úvahy jejích spolupracovnic a aktuální otázky k zamyšlení. Autentická poselství světice z Kalkaty připravil s pečlivostí sobě vlastní Brian Kolodiejchuk, editor její soukromé korespondence Pojď, buď Mým světlem a Novény s Matkou Terezou.

 

Matka Tereza

Matka Tereza, jménem Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (1910-1997) se narodila v Makedonii albánským rodičům. Když jí bylo osmnáct let, vstoupila do kláštera v Irsku, k sestrám Naší Paní Loretánské, kde přijala jméno Tereza z úcty ke svaté Terezie z Lisieux, patronky misionářů. Po svém noviciátu odcestovala do Kalkaty v Indii, kde vyučovala děti z velmi chudých rodin. Podle zvyklostí získala titul "Matka" poté, co složila poslední sliby. V roce 1948 odešla z kláštera, aby mohla život plně zasvětit službě chudým. V roce 1950 založila kongregaci Misionářky lásky s cílem pečovat o ty, kteří to nejvíce potřebují. Její kongregace začala s 13 členy; v době její smrti v roce 1997 narostla na více než 4000 sester. Matka Tereza byla celosvětově uznávána za svou neúnavnou práci pro nejzranitelnější členy společnosti. V roce 1979 získala Nobelovu cenu za mír. Matka Tereza byla beatifikována v r. 2003 a kanonizována v r. 2015 a stále zůstává jednou z nejuznávanějších osobností moderní doby.