28. ledna - památka sv. Tomáše Akvinského

27.1.2024

(*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu.

Vstoupil r. 1243 do dominikánského řádu, studoval od r. 1245 u Alberta Velikého v Paříži a Kolíně a působil pak jako profesor teologie v Paříži a na různých místech Itálie.

Tomáš pokračoval v práci započaté Albertem Velikým, na spojení Aristotelovy filozofie a biblického zjevení a rozvinul teologii ve svém hlavním díle Summa theologica do racionální vědy, tj. ve smyslu Aristotela deduktivně odvozené z prvních principů. Svou syntézou víry a vědění se Tomáš odlišoval od radikálních proudů aristotelské recepce své doby (Sieger z Brabantu), které byly orientovány na Averroa, stejně tak však odmítal pozice, které stály kriticky proti rozumově odůvodněné teologii, a jako např. u Bonaventury vycházely z toho, že člověk má o Božím bytí a existenci bezprostředně evidentní náhled.

Roku 1277 sice kancléř univerzity a biskup pařížský některé názory Tomášovy odmítli, později však mělo veliký vliv. Jeho učení prohlásili dominikáni (1309) za řádovou doktrínu. V roce 1323 byl kanonizován a r. 1567 prohlášen za učitele církve.

>> Tomáš Akvinský  - vybrané knihy, publikace a tituly <<

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články