Jaké máme priority? Co má být na prvním místě? Často nevíme

23.4.2024

My lidé si ve svých životech často stanovujeme priority.
A někdy jsme zmatení: Co má být na prvním místě?
Často nevíme. Proč? Protože si musíme vybrat mezi dvěma dobrými věcmi!
Kdybychom se měli rozhodnout mezi něčím dobrým a zlým,
nebylo by to tak obtížné.

Pokud by se měl člověk rozhodnout, mezi dobrou a špatnou věcí, tak je to dost jasné. Rozhodnout se mezi dvěma dobry však nebývá jednoduché. Může dojít ke střetu priorit. Často si volíme priority na základě vlastního úsudku. Ale to není správné! Priority nejsou seznam, kde následují jednotlivé položky jedna za druhou. Postavme do středu tohoto seznamu Ježíše – od něj budou vycházet paprsky jeho světla a budou osvěcovat náš život jako paprsky slunce.

Naším úkolem je zjistit, jaká priorita v dané chvíli převládá. Na kterou hodnotu svítí Ježíšovo světlo? Která priorita je dnes prvořadá? Člověk musí být tedy pozorný, když se rozhoduje.

Prioritou musí být to, co po nás Bůh žádá dnes. Ale to, co mohlo být prioritou dnes, se může zítra změnit, protože ten, kdo otáčí kolem, je Bůh. On je osou kola a na něm záleží, který paprsek kola je nahoře a který dole. Jestliže umístíme do středu svého života Ježíše, pak všechny ostatní věci ztratí onu závažnost, jakou měly předtím. Všechno ostatní je smetí

Když apoštol Pavel nalezl ve svém životě Ježíše, mohl prohlásit, že všechno, co pro něj mělo do té doby velký význam, se rázem stalo bezcenným brakem (srov. Flp 3,8). To, co předtím bylo tak důležité – organizace, dodržování Zákona, sebeprosazování, kariéra – všechny ty skutečnosti, pro které žil –, ztratilo poté, co nalezl Ježíše, poklad ukrytý v poli, význam. Nyní našel něco cennějšího.

Představme si, že máme laptop nebo počítač. Máte vzácnou věc a nechcete, aby se jí někdo dotkl, protože je pro vás velmi cenná. Pak se stane, že vám váš přítel dá modernější laptop, než je ten váš. Okamžitě ztratíte zájem o ten svůj vlastní. Ještě včera pro vás byl tou nejcennější věcí, ale jakmile jste získali hodnotnější počítač, váš zájem o ten původní se vytratil. Teď jste získali něco lepšího.

Právě to se přihodilo Pavlovi. Všechno, co pro něj dřív bylo tak důležité, ztratilo význam a hodnotu, když našel poklad, kterým se pro něj stal Ježíš. Tím nejdůležitějším v našem životě je Ježíš. Nyní snad chápete, co znamená mít Ježíše za Pána svého života. Je velice snadné říct, že Ježíš je Pán, ale žít s Ježíšem jako s Pánem je něco úplně jiného.

 

K zamyšlení

Nakreslete si v klidu kolo svého života a umístěte na jeho paprsky své hodnoty. Napište ty hodnoty, které uplatňujete v průběhu dne, v průběhu týdne. Jaké jsou prvořadé zájmy vašeho života? Co je jeho hybnou silou? Je to Ježíš, nebo něco jiného? Na čem nebo na kom jste nejvíc závislí? Na tom, co vám říká Ježíš, nebo na tom, k čemu vás podněcuje něco jiného, například peníze.

Jste závislí na kariéře, nebo na Ježíši? Kdo nebo co otáčí kolem vašeho života? Jinými slovy, rozhodujete se ve svém životě v Ježíšově světle, nebo ve světle kariéry, práce, rodiny, peněz?

Poproste Ježíše o seslání Ducha Svatého, abyste se jeho prostřednictvím mohli znovu pohnout z místa a Ježíš se mohl stát pravým středem vašeho života.

 

Návrh modlitby:

Můj Pane, není snadné být úplně odkázaný na tebe.
Často spatřuji hodnotu v něčem jiném,
v něčem, co není sice vyloženě špatné,
ale může se to v mém životě stát modlou.
Uctívat však musím jen tebe, a nikoho a nic jiného.

Můj Pane, chci se odevzdat do tvých rukou,
chci ti svěřit svůj život, ale potřebuji tvou pomoc.
Potřebuji sílu Ducha Svatého, protože jen v Duchu Svatém dokážu jít kupředu…
Pomoz mi, abych se nenechal odradit;
pomoz mi, abych naopak měl sílu, kterou potřebuji
a která pochází jedině od tebe. Amen.

 

 

Zpracováno podle knihy:

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články