Ježíši, s Tvou milostí jde všechno

8.1.2023

Není snadná věc
vesele snášet utrpení,
zvláště nezasloužená.
Přirozenost se bouří.

A i když vůle a rozum jsou výše než utrpení,
neboť jsou schopné činit dobře těm,
kteří jim utrpení působí,
přece však cit tropí velký povyk
a jako neklidný duch napadá vůli a rozum,
avšak vidí, že sám nic nemůže,
utichá a poddává se rozumu a vůli.
Když není na uzdě vůle a rozumu,
vniká do nitra jako nějaké strašidlo
a působí veliký povyk a chce,
aby byl slyšen pouze on. [Den. 1152]

Ježíši-Hostie, kdybys mě nepodpíral Ty sám,
nedokázala bych na kříži vytrvat,
nedokázala bych snést tolik utrpení,
ale síla Tvé milosti mě udržuje na vyšší úrovni
a činí má utrpení záslužná.
Dáváš mi moc, abych šla pořád vpřed
a násilně dobývala nebe a měla v srdci lásku k těm,
od nichž se [mi] dostává protivenství a pohrdání.
S Tvou milostí jde všechno. [Den. 1620]

Z knihy:
image:Image náhled produktu 365 dní se svatou Faustynou
365 dní se svatou Faustynou

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému