Květná neděle - Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma

18.3.2024

Květná neděle - Ježíšův slavnostní vjezd do JeruzalémaByli už blízko Jeruzaléma a zastavili se na okamžik u malé vísky na úbočí Olivové hory jménem Betfage. Ježíš poslal dva učedníky napřed s úkolem: „Jděte do té vesnice. Najdete tam oslici a vedle ní její hříbě. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby se vás někdo ptal, proč to děláte, řekněte: Váš Pán je potřebuje, ale hned je zase vrátí.“ Tak se splnilo, co napsal prorok Zachariáš: „Jásej a zpívej, Jeruzaléme! Podívej, přichází k tobě tvůj Král!
Je spravedlivý a přináší pomoc. Pokojně jede na oslu, na osličím hříběti.“

Učedníci přivedli oslici a hříbě. Místo sedla na ně prostřeli své pláště a Ježíš se na ně posadil. Oslice poslušně klusala vedle svého mláděte. Takto se Ježíš blížil k Jeruzalému. Mnozí lidé z Galileje, kteří přicházeli spolu s Ježíšem, rozprostírali své pláště na cestu jako koberce, jiní odřezávali zelené ratolesti ze stromů a kladli je na zem před Ježíše. Davy, které šly před ním i za ním, začaly provolávat Hosana („Přines pomoc! Záchranu!“), pozdrav, na který měl nárok jenom Bůh nebo král. Lidé začali zpívat prastarou královskou píseň:

"Hosana, Synu krále Davida!

Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!

Hosana na výsostech!“


Jakmile Ježíš vjel do Jeruzaléma, město se dostalo do varu. „Kdo to je?“ ptali se lidé. Zástupy doprovázející Ježíše volaly: „Je to prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“

(podle Matoušova evangelia 21,1–11)

 

Květná neděle, Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma

 

 

Z knihy

Náhled
Velká dětská Bible
Martina Špinková,Lene Mayer-Skumanzová
 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému